Sunday, December 14, 2014

People who have not seen wilderness, have never been free

***

Ludzie, którzy nie widzieli puszczy, nigdy nie byli wolni

Monday, November 3, 2014

More and more / Więcej i więcej

Nature is not just something that is nice, like the proverbial flowers and butterflies. People forget that Nature kills. It is not tamed. It's truly, and to it's core, Wild.

Only those who understand the nature of Nature can understand her path. And to understand it, you have to become like Her.

Free.

That is the true Beauty.

***

Natura to nie tylko coś co jest ładne, jak przysłowiowe kwiatki i motylki. Ludzie zapominają, że Natura zabija. Jest nie ujarzmiona. Prawdziwie, i do końca Dzika.

Tylko Ci, którzy rozumieją naturę Natury mogą zrozumieć jej ścieżki. A aby ją zrozumieć trzeba stać się jak i Ona.

Wolnym.

W tym tkwi prawdziwe Piękno.


(photo by Tomasz Wlodarczyk: https://flic.kr/p/5DpTG9 )

Wednesday, October 29, 2014


If we burn
You burn with us

***

Jeżeli my spłoniemy
Wy spalicie się z Nami

(Image source: http://www.worldwildlife.org/threats/deforestation)

Why would someone

We don't often realise how bad it is.

But we should.

http://www.theguardian.com/news/2014/oct/28/-sp-plant-crime-of-the-century

Sunday, October 26, 2014

Wild is always better.

***

Dzikie jest zawsze lepsze.

Wednesday, July 30, 2014

Wind, Night, Stars, Trees, Flowers, Air and Water.

Me.

Everything sings tonight.

***

Wiatr, Noc, Gwiazdy, Drzewa, Kwiaty, Powietrze i Woda.

Ja.

Wszystko śpiewa tej nocy.